Żadni

sł. Marek Markiewicz
muz. Jaromir Wroniszewski

Czy wy też
Czy wy też
Słyszycie też
Czy wy
Słyszycie też
Słyszycie deszcz
Słów deszcz
Słów tych

Żadni!
Ani brzydcy ani ładni
Ni współcześni ni kopalni
Ni naczelni ni podwładni

Żadni!
Ni zaborczy ni układni
Ni żałośni ni zabawni
Ni frontowi ani zadni
Żadni!

Jedni
Ani drudzy nie są
Pewni
A niekiedy i niejedni
Jak niektórzy niewybredni
Wredni!

Żadni!
Ni samotni ani stadni
Ni pachnący ni zaśmiardli
Ci co stali ci co padli
Bezcelowi, bezprzykładni
Ni na wieczność ni na dwa dni
Żadni

Jeśli
Jeszcze nie kończymy pieśni
To dlatego, że boleśni
Nadziejami żyli żeśmy
Dziś stłamszeni i upadli
Bez pomysłu, bez wykładni
Żadni!

Idź Mateusz im wygarnij…